Čelik Soko - Oluci i oprema

 

Opremu za oluke i pripadajuće delove sistema za odvodnju padavina, izrađujemo od pocinkovanog čeličnog, aluminijumskog ili bakarnog lima. Poprečan presek im je obično polukružan ili četvrtast, a može biti i različitih drugih dekorativnih profila.


Oluci, kao i sav prateći materijal, od plastificiranog pocinkovanog lima proizvodimo u sledećim bojama:

 Pocinkovani lim, bez boje

 RAL 8019 - braon

 RAL 3009 - crvena

 RAL 9002 - bela

 RAL 9005 - crna

 RAL 5010 - plava

 RAL 9006 - siva

 RAL 6028 - zelena

Vrste materijala od kojih proizvodimo polukružne i kvadratne oluke:
  • pocinkovani lim
  • plastificirani pocinkovani lim
  • aluminijumski lim
  • bakarni lim
Sistem odvodnje padavina
Copyright © 2021, Čelik Soko. Developed by Animat studio.