Ovde možete poručiti sve naše proizvede po meri uključujući i naše usluge sečenja ili savijanja limarskih i bravarskih proizvoda.

Ako se radi o limarskim prozvodima po meri, upište sve bitne podatke za izradu (npr. vrstu lima, debljinu lima, boju lima i dužinu ploče, broj komada, a ako je potrebno i savijanje, u prilogu dodajte shematsku sliku savijanja lima (možete i olovkom nacrtati na papiru i slikati mobiitelom shematski prikaz).

Isto vredi za za sve bravarske proizvode po meri, upište sve bitne podatke za izradu (npr vrstu profila, dimenzije profila, dužinu profila, broj komada, a ako je potrebno i savijanje, u prilogu dodajte shematsku sliku savijanja profila (možete i olovkom nacrtati na papiru i slikati mobiitelom shematski prikaz).


 
1 Start 2 Complete
Kontakt osoba
Isporuka robe
Adresa za dostavu
Izdavanje računa / predračuna
Upište na koga da glasi račun / predračun, Za pravna lica obavezno navedite i PIB.
Poruči
Ovde upišite što preciznije sve bitne elemente za izradu (vrstu materijala, količinu i slično) ili dodajte popis svge što trebete U PDF-u, Word-u ili nekom drugom fajlu ili dodajte shematski prikaz sečenja ili savijanja, također može u PDF formatu, Wordu ili kao fotografija....
..
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp txt pdf doc docx gz rar zip.
Copyright © 2024, Čelik Soko. Developed by Animat studio.